alergologia.biz.pl

Radosław Śpiewak / Testy płatkowe / alergologia.biz.pl / jesień 2009 / tom 1 / numer 1 / strony e1-e10 /
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / Jak cytować

Alergiczny wyprysk kontaktowy u dzieci

Radosław Śpiewak

  1. Alergiczny wyprysk kontaktowy
  2. Rozpoznawanie ACD u dzieci
  3. Wykonywanie testów płatkowych u dzieci
  4. Piśmiennictwo
  5. O autorze
  6. Wersja do druku (pobieranie pliku PDF)

1. Alergiczny wyprysk kontaktowy

Alergiczny wyprysk kontaktowy (synonim: alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, ang. allergic contact dermatitis, ACD) jest częstą chorobą dzieci, która w wielu przypadkach jest błędnie diagnozowana jako atopowe zapalenie skóry. Na częste występowanie wyprysku kontaktowego u dzieci zwracano uwagę już 70 lat temu,1 jednak fakt ten nadal wydaje się umykać wielu pediatrom i alergologom, którzy widząc dziecko z wypryskiem poprzestają na poszukiwaniu alergii pokarmowej.

"Zbyt wiele dzieci z wypryskiem skazuje się na dietę, podczas gdy prawdziwą przyczyną jest coś, z czym skóra styka się od zewnątrz."
Lewis Webb Hill, 19593

Fot. 1. Alergiczny wyprysk kontaktowy na tle alergii na żywicę syntetyczną u 9-letniej dziewczyny. Są to kolejne okulary, przy których noszeniu występowały te charakterystyczne zmiany.

Alergiczny wyprysk kontaktowy

ACD może pojawiać się już w okresie noworodkowym,3 u dzieci 7-letnich jego częstość jest porównywalna z częstością wyprysku atopowego, zaś u nastolatków jest już najczęstszą formą wyprysku.4 Częstą przyczyną pomyłek diagnostycznych jest fakt, że wyprysk atopowy i ACD mogą współwystępować, obie te choroby mogą także współistnieć z innymi przewlekłymi dermatozami zapalnymi, takimi jak wyprysk łojotokowy czy wyprysk z podrażnienia.

Najbardziej prawdopodobną sekwencją zdarzeń wydaje się stopniowe wygasanie wyprysku atopowego z jednoczesnym rozwojem ACD - również na tle jatrogennej alergizacji na glikokortykosterydy, emolienty i inne preparaty miejscowe stosowane w leczeniu wyprysku.5

Wyprysk atopowy i alergiczny wyprysk kontaktowy (ACD) mogą u dzieci współistnieć lub następować po sobie. Możliwe jest również wystąpienie ACD jako pierwszej choroby już u małych dzieci.

Wśród głównych przyczyn niedostatecznej rozpoznawalności ACD i zarazem zbyt częstego rozpoznawania wyprysku atopowego u dzieci można wymienić:

  1. Niewystarczającą świadomość tematu alergii kontaktowej i wyprysku kontaktowego wśród specjalistów pediatrów i alergologów, a co za tym idzie brak motywacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania przez alergologów i pediatrów testów płatkowych, które są podstawą rozpoznania ACD.
  2. Utratę zainteresowania wykonywaniem testów płatkowych przez dermatologów, którzy posiadają stosowne wyszkolenie, jednak coraz bardziej ograniczają zakres diagnozowania i leczenia chorób skóry na rzecz bardziej dochodowej kosmetologii i medycyny estetycznej.

W programie szkolenia specjalizacyjnego, a także na konferencjach alergologicznych uderza dysproporcja między uwagą poświęcaną zagadnieniom ACD u dzieci (chorobowość życiowa 6,1-17,7%),4, 6 a uwagą dedykowaną innej chorobie alergicznej o porównywalnej częstości u dzieci - astmie oskrzelowej (7,7-9,6%).7